Log in bij Mijn DCPN


Nog niet lid? Schrijf u dan hier in.
Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Persbericht

                                                                              

Den Haag, 25 april 2012 - De veronderstelling dat er op Aruba onvoldoende mogelijkheden zijn carrière te maken is voor verreweg de meeste studenten reden om na afloop van hun studie in Nederland niet terug te keren naar het eiland.

Dat blijkt uit onderzoek van de Afdeling Onderwijs van het Arubahuis. Op initiatief van afdelingshoofd drs. Samuël Dumfries is een vragenlijst voorgelegd aan de circa 1.500 in Nederland studerende Arubanen. ,,Wij hebben ruim 400 formulieren teruggekregen. Dat is een redelijk goed respons op grond waarvan wij een goed beeld hebben gekregen waarom er niet meer studenten terugkeren", aldus Dumfries.  56% gaf aan niet dat niet van plan te zijn tegen 44% die te kennen gaf wel terug te willen. Maar de praktijk wijst uit dat ook van deze groep velen in Nederland blijven. Uit ons onderzoek blijkt dat de studenten de carrièrekansen in Nederland hoger aanslaan. Ze willen niet alleen een interessante baan die bij hun studie aansluit maar ook een baan waarin ze zich kunnen ontwikkelen en opwerken." Salariëring is voor slechts 16% van de respondenten reden om in Nederland te blijven. 13% geeft baanzekerheid als reden.

Dumfries wijst er op dat de regering heel graag ziet dat meer “young professionals” naar Aruba terugkeren om te helpen met de verdere versterking van de economie.  Om terugkeer te stimuleren is vorig jaar besloten studenten die dat binnen twee jaar na de afronding van hun studie doen een korting van 30% op de studielening te verstrekken. ,,Dat is een mooie incentive maar dat is dus niet genoeg. Willen wij voor elkaar krijgen dat meer afgestudeerden terugkeren, dan zullen we expliciet aandacht moeten besteden aan de ambities van onze high potentials", aldus Dumfries, die de conclusies van het onderzoek inmiddels aan minister Arthur Dowers van Onderwijs heeft aangeboden.

Een neveneffect van het beleid van het Kabinet Mike Eman om de economie te verbreden door Aruba onder meer als hub tussen Europa en de Amerika's te positioneren is dat er ook meer hoogwaardige werkgelegenheid zal ontstaan. ,,Om de banen in de nieuwe sectoren te kunnen vervullen hebben we goed opgeleide, ambitieuze jonge krachten nodig. Waar het op neerkomt is dat vraag en aanbod elkaar vinden. Als Arubahuis zullen wij kijken hoe wij dat proces kunnen faciliteren", aldus Dumfries.

Artikelen

Carrièrekansen bepalend voor terugkeer studenten 7 April 2012

Persbericht                                                                                Den Haag,… lees meer »